کشف گور دسته جمعی در جنوب موصل/فرار سرکردگان و اعضای داعش از موصل به سوریه