عکسی قدیمی از دو بازیگر محبوب در کنار حمید سمندریان