روحانی: ایران و مجارستان می‌توانند پل ارتباطی خاورمیانه و اروپای مرکزی باشند