رهبر انقلاب: «مذهب» و «قومیت» برای آمریکا بهانه اختلاف‌اندازی است