قهرمانی سپاهان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی فولاد بود