دوست داریم از تجربه کی‌روش استفاده کنیم/ من عاشق هواداران پرسپولیس هستم/ به فرکی و مجموعه سپاهان تبر