فرماندار مهریز:دولت از مشارکت خیرین در برنامه های فرهنگی حمایت میکند