انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از ساخت و‌ سازهای حرم امام خمینی/ عظمت امام به زرق و برق حرمش نیست !