خطیبی در واکنش به‌حوادث بازی‌تراکتور-نفت: مردم تبریز عزادار شدند و بازاری‌ها دست از کار کشیدند!