فیلم/ دشمن با بهانه‌هایی نظیر «مذهب» و «قومیت» اختلاف‌افکنی می‌کند/ آمریکا ضد هر چیزی است که نشانی