همکاری ما با جامعه بین‌الملل براساس صلح است/ اجازه دخالت نمی‌دهیم