انعقاد تفاهم‌نامه همکاری تاسیس مرکز تحقیقات شبکه هوشمند کاشان با پژوهشگاه نیرو