انتقاد مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی از ساخت و‌ سازهای حرم امام خمینی