گناه سپاهان قهرمانی‌های پیاپی در لیگ است / تعهد محضری می‌دهیم دیگر قهرمان نشویم!