افزون بر 193 میلیارد ریال در تالار بورس منطقه ای اردبیل معامله شد