زخمی شدن 20 فلسطینی در حمله پلیس رژیم صهیونیستی به اهالی قدس