فرکی: برگزاری دقایق پایانی دیدار تراکتورسازی و نفت ممکن نیست