فردا؛ افتتاح چهار پروژه عمرانی دانشگاه آزاد با حضور رییس جمهوری