آغاز ثبت‌نام دانشگاهيان برای اعزام به عتبات عاليات ...