ضرورت استفاده از سلامت همراه در زمینه خودمراقبتی/تعداد گوشی های هوشمند در کشور به 40 میلیون می رسد