اعلام حمایت فیلمسازان برجسته جهان از طرح «صنعت سرگرمی در خدمت حیات کره زمین»