خطیبی: مردم تبریز عزادار شدند و بازاری‌ها دست از کار کشیدند!