واکنش خصوصی‌سازی به نامه نمایندگان برای واگذاری سرخابی‌ها