درگیری مسلحانه در تگزاس ۹ کشته و ۱۸ زخمی به جای گذاشت