کاروان الهلال با 46 نفر در تهران/ عربستانی‌ها با آشپز اختصاصی می‌آیند