تالار مولوی همیشه تعطیل است/ هنوز خانه موزه انتظامی را نمی‌شناسند