سومی کاروان نابینایان و کم‌بینایان ایران در مسابقات جهانی