رسانه ملی جلسات مناظره درباره بورسیه‌های تحصیلی در دولت‌های گذشته برگزار کند