گل‌محمدی: پرسپولیسی‌ها حسرت رفتن من را نخورند؛ باشم و نباشم عاشق این تیم هستم/ زمان فینال حذفی از قب