هواداران تراکتورسازی در انتظار سفر روحانی به تبریز