رهبر انقلاب: دشمنان در ایران نمی توانند برای اختلاف از عامل کُردی استفاده کنند