درخشان: تراکتورسازی خودش مقصر ناکامی در لیگ برتر بود/ امیدوارم پرسپولیس به ثبات برسد