وزیر دفاع قطر: در صورت هرگونه حمله، آمریکا از ما دفاع می‌کند