رییس جمهور روسیه اوقات فراغت خود را با یک ایرانی سپری می کند