رييس جمهوري در ديدار وزير خارجه مجارستان: ايران و مجارستان مي‌توانند پل ارتباطي خاورميانه و اروپاي