رونمایی از میدان راه‌آهن/بهره‌برداری از بخش میانی تا یک ماه آینده