تقویت یوآن در برابر دلار آمریکا / آمارهای ناامید کننده از اقتصاد آمریکا دلار را ضعیف کرد