نگران جشنواره فیلم کودک نباشید/ مذاکره با مسئولان اصفهان