میزگرد رسانه‌ای «همدلی و همزبانی به سبک دیپلماسی» در شیراز برگزار می‌شود