شهر بدون شهردار به استقبال نیمه شعبان می رود/ گردهمایی میلیونی تشیع در قم به زودی رخ خواهد داد