«بادیگارد» با مضمونی اجتماعی جلوی دوربین می‌رود/ تشکیک یک محافظ شخصی