مناظره فضائلی و بهشتی‌پور درباره مذاکرات هسته‌ای آغاز شد