اخلال درفرآیند تخلیه نمایشگاه کتاب/ ناشران وغرفه‌داران سرگردانند!