رقابت یگانه و چاووشی؛ «نگاه» «پاروی بی‌قایقِ» را می‌گیرد