ترابیان: قرارداد کادرفنی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی تمدید می‌شود