مهمترین علامت بیماری پارکینسون/ کندی حرکات، لرزش هنگام استراحت و سفتی عضلات