استاندار مرکزی: ایران اسلامی در اوج اقتدار به سر می برد