عرضه مس مفتول سه تولیدکننده کشور در بورس کالای ایران