اولین دوره مسابقات بازی Heoes of Storm توسط شرکت ایسوس برگزار شد