حکم پزشکان معتمد کاروان‌های حج تمتع صادر شد/ مراجعه حجاج به پزشکان از امروز